Условия за конфиденциалност

Ние от www.znacite.com винаги сме се отнасяли отговорно и сериозно към всякакъв вид лична информация, както и към правото на защита и конфиденциалност на тази информация. Затова с времето приехме различни мерки за постоянното подобряване на защита на Вашите персонални данни.

С влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни (наричан GDPR – General Data Protection Regulation) от 25 май 2018 г. Европейският съюз прие важна стъпка напред във времето на технологиите и иновациите – време, в което личната информация е по-уязвима от всякога.

www.znacite.com подкрепя политиката на ЕС в тази насока и следва условията на конфиденциалност, в съответствие с GDPR.

Какви лични данни може да събира сайтът www.znacite.com и колко време ги съхранява?

1.Име (без регистрация: до края на сесията; при регистрация: до редакция или изтриване на профила)
2.Имейл адрес (до редакция или изтриване на профила)
3.Дата, час и град на раждане (без регистрация: до края на сесията; при регистрация: до редакция или изтриване на профила)
4.Зодиакален знак (до редакция или изтриване на профила)
5.Бисквитки (Политика за „бисквитки“)

За какви цели се събират данните?

1.Точно съставяне на астрологична информация (натална карта, персонален хороскоп, изчисляване на асцендент, планетарни транзити) 
2.Създаване на потребителски профил
3.Маркетинг (при съгласие от страна на потребителя)

Задължен ли съм да предоставя посочените данни?

Данните, които събираме, не се изискват от закона, следователно потребителите доброволно решават дали да предоставят данните си. Ако не бъдат предоставени, някои от функционалностите на сайта ще се изгубят, но потребителят може да продължи да използва сайта по друг начин.

На кого може да предава сайтът моите данни?

 • Публични органи – при поискване от компетентен орган
 • Обработващи лични данни (Google Analytics, Google Adsense, MailChimp, Fortumo)

Как са защитени моите данни?

 • Защитена база данни
 • SSL сертификат
 • Предприети мерки за защита в Google Analytics, Google Adsense и MailChimp, в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

*Събираните лични данни са собственост на потребителя и не се предават на трети лица (различни от сайта и обработващите лични данни) без неговото изрично писмено съгласие.

Какви права имам въз основа на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)?

 • право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 • право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 • право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност.
 • право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

За заявки за получаване на събираната от нас информация за Вас, както и за коригиране или изтриване, моля, свържете се с нас на e-mail: horoskop@znacite.com

Контакти на компетентния орган за подаване на оплаквания/жалби, във връзка с обработването на личните ми данни:

Комисия за защита на личните данни – КЗЛД

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

гр. София ПК 1592

тел: 02/91-53-518

ел.поща: kzld@cpdp.bg

Който не обича свободата и истината, може да стане могъщ човек, но велик - никога.

Волтер