Натална карта

Наталната астрология, позната също като «рождена» астрология (от лат. nātālis – рожден, свързан с раждането), е система, базирана на концепцията, че персоналният път на всеки индивид може да бъде определен чрез съставянето на натална карта от точния час, дата и локация, в която индивидът е роден. Наталната астрология има дълбоки традиции във всички видове астрология.

Характерът на даден човек се определя чрез съставянето на натална карта конкретно за него, която показва положението на Слънцето, Луната, планетите, асцендента, ъглите медиум цели и имум цели и аспектите между тях.

След като наталната карта е съставена, може да започне процесът по интерпретацията ( четенето ) ѝ. Този процес включва създаването на пълна картина на личността на човека, на когото се изготвя картата. Интерпретацията има 3 главни стъпки: Определяне на главните характеристики, определяне на процесите на претегляне и оформяне на картата. Претеглянето на картата представлява отбелязването на разпределянето на зодиакалните знаци и домове в картата и значимостта им за човека, на когото се съставя картата. Оформянето на картата включва преценяването на местоположението на планетите по аспекти и позиция в картата, както и отбелязване на всякакви важни тенденции и връзки, които възникват между тях.

Данни за изчисляване на Натална ( рожденна ) карта

Моля, попълнете информацията внимателно, от това зависи дали резултатите ще са точни!

Не знам точен час на раждане

Вижте също

Асцендент

Асцендент или още изгряващ знак, се нарича зодиакалния знак, който в момента на раждането ви се е намирал на източния хоризонт.

Изчисляване
Синастрия

Синастрията е партньорски хороскоп. Тя е астрологичен анализ на отношенията между двама души. Синастрията дава отговори как и защо се свързваме помежду си.

Изчисляване
Транзити ( личен хороскоп )

Наталната астрология, е система, базирана на концепцията, че персоналният път на всеки индивид може да бъде определен чрез съставянето на натална карта от точния час, дата и локация, в която индивидът е роден.

Изчисляване

Който не обича свободата и истината, може да стане могъщ човек, но велик - никога.

Волтер