Какво е затворът - дефицит на пространство, компенсирано с излишък от време.

Йосиф Бродски