Което е морално грешно, не може да бъде политически вярно.

Уилям Гладстон