Натална Карта

Наталната астрология, позната също като «рождена» астрология (от лат. nātālis – рожден, свързан с раждането), е система, базирана на концепцията, че персоналният път на всеки индивид може да бъде определен чрез съставянето на натална карта от точния час, дата и локация, в която индивидът е роден. Наталната астрология има дълбоки традиции във всички видове астрология.

Характерът на даден човек се определя чрез съставянето на натална карта конкретно за него, която показва положението на Слънцето, Луната, планетите, асцендента, ъглите медиум цели и имум цели и аспектите между тях.

След като наталната карта е съставена, може да започне процесът по интерпретацията ( четенето ) ѝ. Този процес включва създаването на пълна картина на личността на човека, на когото се изготвя картата. Интерпретацията има 3 главни стъпки: Определяне на главните характеристики, определяне на процесите на претегляне и оформяне на картата. Претеглянето на картата представлява отбелязването на разпределянето на зодиакалните знаци и домове в картата и значимостта им за човека, на когото се съставя картата. Оформянето на картата включва преценяването на местоположението на планетите по аспекти и позиция в картата, както и отбелязване на всякакви важни тенденции и връзки, които възникват между тях.

Начин за доставка: Ще получите готовата натална карта вашия емайл адрес

Примерна Натална карта

Време на доставка: До 3 часа след попълването на формата

Какво казват хората

Данни за съставяне на натална карта

Моля, попълнете информацията внимателно, от това зависи дали картата ще е точна!
Започнете да пишете и изберете мястото си на раждане.

Ако не знаете точен час на раждане, го оставете на 12:00

Последни статии всички статии